top of page
About

בחירת משרד עורכי דין לצורך טיפול וליווי בעניין משפטי - קטן כגדול - אינה עניין של מה בכך.

באברמוב ושות' אנו ערים למשמעותה של בחירה זו, ומבינים גם מעבר לפן המשפטי את האספקטים הנלווים הקשורים ברחשי ליבו של לקוח עתידי, בשעה שבה הוא שוקל לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין שיטפל בענייניו.

משרד אברמוב ושות' הוא משרד בוטיק דינמי, המעניק ללקוח מענה משפטי במגוון תחומי התמחותו במשפט האזרחי. דרך החשיבה המנחה את צוות המשרד היא מתן פתרונות משפטיים באופן יצירתי. הפילוסופיה ביסוד מתן שירותיו של המשרד מניחה כנקודת מוצא, כי כל תיק הוא יחיד ומיוחד במינו, וכי כל לקוח של המשרד אף הוא יחיד ומיוחד במינו. כפירמה שלמייסדה עבר פעיל בספורט - המונח "להפסיד" אינו חלק מהטרמינולוגיה הקשורה בעשייתה המשפטית.

בליוויו המשפטי של הלקוח, מעניק אברמוב ושות' יחס מקצועי, אישי, תומך ובלתי מתפשר דרך צוות המשרד הבקיא והמנוסה.

המשרד שואף בדרכו הצנועה לתרום ממקצועיותו ומיכולתו גם כדי לעזור להגשים מטרות חברתיות מגוונות. לשם כך באברמוב ושות' נבחרים בקפידה בכל שנה מספר תיקי "פרו בונו" (תיקים לטובת הציבור ללא קבלת תמורה). המשרד מאמין כי לכל אדם באשר הוא מגיע ייצוג וסיוע משפטי הולם וראוי, ובכלל כך גם לאלה שידם אינה משגת ושיכולותיהם הכלכליות מוגבלות. המשרד רואה באפשרות זו זכות גדולה המעניקה לעוסקים במלאכה סיפוק רב. כמו כן, במסגרת ייצוג בתחום הספורט, שחקנים, מועדונים, מאמנים ומייצגים בלבד.

לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותן

אלברט איינשטיין

bottom of page