top of page

משרד אברמוב ושות' עוסק בליטיגציה בתחומים השונים של המשפט האזרחי. תכופות נשאלת השאלה מהי ליטיגציה? והתשובה לכך, בקצרה, היא התדיינות בבתי המשפט ובפני ערכאות שונות, כמו למשל, בבתי הדין לעבודה, בבוררויות וכן ניהול משא ומתן.

המשרד מתמחה בייצוג בערכאות השונות בבתי הדין לעבודה, בין היתר, בייצוגם בסכסוכים הנוגעים לפיצויי פיטורין ולהלנת שכר. כמו כן, במסגרת מתן שירותיו בתחום דיני העבודה, עוסק המשרד בייצוג לקוחותיו בהגנה מפני בקשות להכיר בתובענות כייצוגיות.

ליטיגציה בדיני עבודה

המשרד מעניק שירותי ייצוג ויעוץ ללקוחותיו בנושאי זכויות יוצרים (ייעוץ וליווי לאמנים וליוצרים מובילים בניהול משא ומתן לקראת כריתת הסכם וכן בייצוגם בסכסוכים שעניינם הפרת זכויות יוצרים), בנושא סימני מסחר (רישום סימני מסחר וניהול תביעות הנוגעות להפרתם) ובייצוג וניהול תביעות בעילות של הפרת זכויות יוצרים וגניבת עין.

ליטיגציה בקניין רוחני

המשרד מייצג לקוחות מובילים בתחום עיסוקם בתביעות כספיות בהיקף משמעותי, בסכסוכי שליטה בחברות, בהגנה על נושאי משרה מפני תביעות אישיות, בהגנה מפני בקשות להכיר בתובענות כייצוגיות, בהגנה מפני בקשות להגשת תביעות נגזרות, באכיפת פסקי חוץ, בתביעות הנוגעות לסכסוכים בנושאי מקרקעין וכן בנושאי תשתיות, בהם מייצג המשרד מזמינים, קבלנים וקבלני משנה במחלוקות ביניהם. כמו כן, המשרד עוסק בהליכי חדלות פירעון, בליווי והקמת חברות בתחומים המסחריים וכן בתחום דיני הבנקאות על היבטיו.

ליטיגציה מסחרית

המשרד מייצג את לקוחותיו בהליכים הנוגעים לדיני מכרזים ובכלל כך, הגשת עתירות מנהליות לתקיפה/הגנה על מכרזים בקשת רחבה של נושאים והגשת עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק ("בג"צים"). כמו כן, המשרד מייצג חברות ועמותות בהליכים מול רשויות מינהליות.

ליטיגציה מינהלית

המשרד מייצג "עובדים" – שחקנים, מאמנים, בעלי תפקיד (כדורגל, כדורסל, כדוריד) בהליכים משפטיים שונים נגד מעבידים (מועדוני ספורט) וכן מייצגי שחקנים (סוכני שחקנים) בהליכים משפטיים בפני כל הערכאות, לרבות מוסדות ההתאחדות לכדורגל, מוסדות פיפ"א וכן ליווי הלקוחות (שחקנים, מאמנים ומייצגים) בעסקאות בארץ ובעולם. משרדנו מקפיד לייצג רק עובדים בשל השקפתנו לפיה, על מייצג "לקחת צד" עקרוני.

ליטיגציה בדיני ספורט

bottom of page