top of page

משרד אברמוב ושות' עוסק בליטיגציה בתחומים השונים של המשפט האזרחי. 

Business Meeting

ליטיגציה בדיני עבודה

המשרד מתמחה בייצוג בערכאות השונות בבתי הדין לעבודה, בין היתר, בייצוגם בסכסוכים הנוגעים לפיצויי פיטורין ולהלנת שכר. כמו כן, במסגרת מתן שירותיו בתחום דיני העבודה, עוסק המשרד בייצוג לקוחותיו בהגנה מפני בקשות להכיר בתובענות כייצוגיות.

Patent Preparation and Prosecution

ליטיגציה בקניין רוחני

המשרד מעניק שירותי ייצוג ויעוץ ללקוחותיו בנושאי זכויות יוצרים (ייעוץ וליווי לאמנים וליוצרים מובילים בניהול משא ומתן לקראת כריתת הסכם וכן בייצוגם בסכסוכים שעניינם הפרת זכויות יוצרים), בנושא סימני מסחר (רישום סימני מסחר וניהול תביעות הנוגעות להפרתם) ובייצוג וניהול תביעות בעילות של הפרת זכויות יוצרים וגניבת עין.

Skyscrapers

ליטיגציה מסחרית

המשרד מייצג לקוחות מובילים בתחום עיסוקם בתביעות כספיות בהיקף משמעותי, בסכסוכי שליטה בחברות, בהגנה על נושאי משרה מפני תביעות אישיות, בהגנה מפני בקשות להכיר בתובענות כייצוגיות, בהגנה מפני בקשות להגשת תביעות נגזרות, באכיפת פסקי חוץ, בתביעות הנוגעות לסכסוכים בנושאי מקרקעין וכן בנושאי תשתיות, בהם מייצג המשרד מזמינים, קבלנים וקבלני משנה במחלוקות ביניהם. כמו כן, המשרד עוסק בהליכי חדלות פירעון, בליווי והקמת חברות בתחומים המסחריים וכן בתחום דיני הבנקאות על היבטיו.

In Negotiation

ליטיגציה מינהלית

המשרד מייצג את לקוחותיו בהליכים הנוגעים לדיני מכרזים ובכלל כך, הגשת עתירות מנהליות לתקיפה/הגנה על מכרזים בקשת רחבה של נושאים והגשת עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק ("בג"צים"). כמו כן, המשרד מייצג חברות ועמותות בהליכים מול רשויות מינהליות.

The Goalkeeper

ליטיגציה בדיני ספורט

המשרד מייצג "עובדים" – שחקנים, מאמנים, בעלי תפקיד (כדורגל, כדורסל, כדוריד) בהליכים משפטיים שונים נגד מעבידים (מועדוני ספורט) וכן מייצגי שחקנים (סוכני שחקנים) בהליכים משפטיים בפני כל הערכאות, לרבות מוסדות ההתאחדות לכדורגל, מוסדות פיפ"א וכן ליווי הלקוחות (שחקנים, מאמנים ומייצגים) בעסקאות בארץ ובעולם. משרדנו מקפיד לייצג רק עובדים בשל השקפתנו לפיה, על מייצג "לקחת צד" עקרוני.

bottom of page